Nuch Dk ch A'message Lawrence Spectra aka Fritjof Ägare Jörgen Landskaug